โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ประกอบพิธีวันกตัญญุตา”ไหว้สาพ่อขุนเม็งรายมหาราช” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ประกอบพิธีวันกตัญญุตา”ไหว้สาพ่อขุนเม็งรายมหาราช” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมประกอบพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย โดยมีการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10HLt4xtIGAyxMc51_E-E5W1ne8uiME3e?usp=share_link

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.