โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลและโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลและโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยมี นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมและเป็นวิทยากรในความรู้กิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติมค่ะ : https://drive.google.com/drive/folders/1L2A7biF8pryUA2QZigHi2GW89uTcmi6d?usp=sharing

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.