โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.