โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ร่วมพบปะและให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ร่วมพบปะและให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.