โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์(OnDemand) จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ TCAS รูปแบบการติว Onsite ภำใต้โครงการ “ใจดีพี่ติวให้” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยรัตน์ กันบุญมา และอาจารย์ชนิดา กิตติธรศรีและคณะ เป็นวิทยากร

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์(OnDemand) จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ TCAS รูปแบบการติว Onsite ภายใต้โครงการ “ใจดีพี่ติวให้” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยรัตน์ กันบุญมา และอาจารย์ชนิดา กิตติธรศรีและคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องลีลาวดี


รูปเพิ่มเติมกิจกรรม ใจดีพี่ติวให้ : https://drive.google.com/drive/folders/1SzZ1KGObTG-1S2G0Ce6mmpsn2HtyL86A?usp=share_link