โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดกิจกรรม JUST FOR DANCE CRMS 2022 Showcase and Random Dance

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดกิจกรรม JUST FOR DANCE CRMS 2022 Showcase and Random Dance นำโดยครูณัฐชัย นิ่มประเสริฐ และนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกและเป็นการเต้นออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น