โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by