โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมส่งมอบกล่องนมและหลอดดูดที่เป็นขยะ Recycle จากโครงการ Zero Waste School

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมอบหมายให้คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมส่งมอบกล่องนมและหลอดดูดที่เป็นขยะ Recycle จากโครงการ Zero Waste School ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้กับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย สาขา 2

Written by