โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Chiangrai Thailand International Judo Championship 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนักกีฬายูโด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Chiangrai Thailand International Judo Championship 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by