โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระวัฒน์ แซ่อ๋อง ประธานองค์กรเครื่องข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ(OCN Thailand)และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้โอวาทและเป็นประทานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระวัฒน์ แซ่อ๋อง ประธานองค์กรเครื่องข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ(OCN Thailand)และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

 

รูปเพิ่มเติม กิจกรรม อบรมความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศ ม. 4-6 : https://drive.google.com/drive/folders/1fmFwmwBKabHBAsCW3XFBrAj0K7j5hQqV?usp=share_link