แผนก ม.ปลาย

ที่ รายการ ลิงก์
1 63-06-01 ประชุมวิชาการ คลิก
2 63-06-03 พิธีมอบของที่ระลึก รองผู้อำนวยการ คลิก
3 63-06-04 สอบคัดเลือบุคคลากรใหม่ คลิก
4 63-06-05 ประชุมประจำเดือน คลิก
5 63-06-06 เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ คลิก
6 63-6-8 ประชุมร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ คลิก
7 63-06-10 การเรียนออนไลน์ ม.ปลาย คลิก
8 63-06-11 การประชุมวิชาการสายชั้น วิชาการสาระและการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ,คณิต,อังกฤษ,ไทย,สังคม คลิก
9 63-06-12 การประชุมคณะกรรมการ กรรมการการศึกษา คลิก
10 63-06-12 VDO เครื่องวัดอุณหภูมิ AI คลิก
11 63-06-13 ต้อนรับดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช คลิก
12 63-06-15 ต้อนรับครูใหม่ คลิก
13 63-06-15 ประชุมครู LS คลิก
14 63-06-15 ประชุมผู้ปกครองโครงการเจียระไนเพชร คลิก
15 63-06-15 ภาพบรรยากาศการส่งคุณครูโอนย้าย คลิก
16 63-06-16 สายวิชาชีวะวิทยา ม.ปลาย คลิก
17 63-06-17 ภาพบรรยากาศสอนออนไลน์สายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย คลิก
18 63-06-18 ภาพบรรยากาศครู LS คลิก
19 63-06-18 ภาพบรรยากาศสายวิชาฟิสิกส์ คลิก
20 63-06-18 ภาพสายวิชาเคมี ม.ปลาย คลิก
21 63-06-18 รูปพรีเซนเตอร์โควิด ท.6 คลิก
22 63-06-20 กิจกรรมอบรมจิตศึกษา ท.6 คลิก
23 63-06-22 พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา”โครงการเพชรล้าน ปี 2562 คลิก
24 63-06-23 ถ่ายแบบครูเพื่อประชาสัมพันธ์ คลิก
25 63-06-24 การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2563 คลิก
26 63-06-24 ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์นักเรียน คลิก
27 63-06-24 ทดสอบกล้อง Ai คลิก
28 63-06-24 พิธีมอบเกียรติบัติเพชรล้านนาจังหวัดพะเยา คลิก
29 63-06-25 ถ่ายพรีเซนเตอร์ครูLS คลิก
30 63-06-28 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
31 63-06-29 อบรมการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 คลิก
32 63-06-29 อบรมให้ความรู้​ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส​โคโรนา​ (COVID-19) แก่ผู้ค้าขายในโรงเรียน​และนอกโรงเรียน คลิก
33 63-06-30 ผู้บริหารเดินตรวจห้องเรียนและสถานที่ คลิก
34 63-06-30 มอบคอมให้นักเรียน คลิก
35 63-06-30 อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก
36 63-06-30 อุปกรณ์มาตรการป้องกันโควิด คลิก
37 63-07-01 จิตศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม A คลิก
38 63-07-01 นายกต้อนรับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คลิก
39 63-07-01บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก 2563 คลิก
40 63-07-01 บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกรร.ท.6 คลิก
41 63-07-01 ประชุมหัวหน้าสายชั้นและฝ่ายต่างๆ คลิก
42 63-07-01 สำนักท้องถิ่นเชียงราย คลิก
43 63-07-02 จิตศึกษา กลุ่มB ม.ปลาย คลิก
44 63-07-02 ภาพบรรยากาศการเปิดเทอมนักเรียนกลุ่ม B คลิก
45 63-07-03 ถวายเทียนพรรณษา ปี 2563 คลิก
46 63-07-03 บรรยากาศการเรียนการสอนและมาตรการโควิดนักเรียนกลลุ่ม A คลิก
47 63-07-03 ประชุมวาระพิเศษ คลิก
48 63-07-03 ผู้บริหารไหว้พระประจำรร.ท.6 คลิก
49 63-07-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคม คลิก
50 63-07-08 ถ่ายบรรยากาศนักเรียนกลุ่ม B คลิก
51 63-07-09 ถวายเทียนวัดฝั่งหมิ่นและวัดป่าหวายขุมเงิน คลิก
52 63-07-09 นายกมอบหน้ากากอนามัย คลิก
53 63-07-10 ต้อนรับ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพูดคุยกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คลิก
54 63-07-10 อบรมโครงการเมืองอาหารปลอดภัย คลิก
55 63-07-13 ผู้บริหารพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม A คลิก
56 63-07-14 ครู LS และนักเรียน คลิก
57 63-07-14 ผู้บริหารพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B คลิก
58 63-07-14 ผู้อำนวยการพบปะพูดคุยหน้าเสาร์ธง คลิก
59 63-07-15 ผอ.กล่าวโอวาทหน้าเสาธงและห้องประชุม คลิก
60 63-07-16 ประชุมเตรียมความพร้อม ม.4 คลิก
61 63-07-17 ประชุมและสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ดอยสะเก็น คลิก
62 63-07-18 กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 คลิก
63 63-07-21 สำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน คลิก
64 63-07-23 ครูLSประชุมเตรียมงานวันไหวครู 63 คลิก
65 63-07-23 โครงการปรับพื้นฐาน ม.4 รอบ2 คลิก
66 63-07-24 คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย คลิก
67 63-07-24 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คลิก
68 63-07-28 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก
69 63-07-29 ไหว้ครู ท.6 คลิก
70 63-07-29 MOU สถาบันศึกษานานาชาติIIE คลิก
71 63-07-30 กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนม.4 (ช่วงที่2) นักเรียนม.4 กลุ่ม B​ คลิก
72 63-07-30 คณะผู้บริหารร่วมหารือนโยบาบศูนย์ภาษาและแนวทางการเปิดเรียนปกติ คลิก
73 63-7-30 ประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 คลิก
74 63-07-30 วันไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม B คลิก
75 63-07-31โครงการส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สัมภาษณ์สภานักเรียน เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลิก
76 63-07-31 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
77 63-07-31 พิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
78 63-08-01 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนในโครงการเจียระไนเพชร ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 คลิก
79 63-08-03 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิก
80 63-08-04 ประชุมฝ่ายบริหาร คลิก
81 63-08-04 รายงานตัวครูใหม่ คลิก
82 63-08-04 สอบครูเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ วิทย์ ท6.ม.ปลาย คลิก
83 63-08-06 เตรียมความพร้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 กลุ่ม A คลิก
84 63-08-06 มาตรการป้องกันโควิด เปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
85 63-08-07 ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คลิก
86 63-08-08 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิต คลิก
87 63-8-8 ติวโครงการเจียระไนเพชร คลิก
88 63-08-09 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ คลิก
89 63-08-10 ถ่ายแบบนักเรียนใส่แมส คลิก
90 63-08-10 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
91 63-08-11 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
92 63-08-11 การประเมินเทศบาล คลิก
93 63-08-11 ประชุมตัวแทนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน คลิก
94 63-08-11 พิธีถวายพระพรชัย คลิก
95 63-08-13 ปรับพื้นฐาน ม.4 กลุ่ม A และ B คลิก
96 63-08-14 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ คลิก
97 63-08-15 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
98 63-08-15 ประชุมผู้ปกครองรด.ปี1 คลิก
99 63-08-18 ทำบุญวัดครีชัย คลิก
100 63-08-18 พิธีถวายราชสักการะ ร4 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติประจำปี 2563 คลิก
101 63-08-18 รับรางวัลครูดีเด่นคณิตศาสตร์ คลิก
102 63-08-19 การประเมินเทศบาลนครเชียงราย คลิก
103 63-08-20 การนำเสนอเพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย คลิก
104 63-08-20 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
105 63-08-21 งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย คลิก
106 63-08-23 การทดสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แคนนาดา และสหราชอาณจักร คลิก
107 63-08-23 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำสานสัมพันธ์สภานักเรียน คลิก
108 63-08-24 เตรียมConference Pioneering an Unexplored Path Toward Eco-friendly Green Learning Cities คลิก
109 63-08-25 มอบทุนการศึกษาชายคาฟ้าขาว คลิก
110 63-08-26 ประชุม Unesgo คลิก
111 63-08-27กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง จาก strong academy คลิก
112 63-08-27 กิจกรรมปรับพื้นฐานม.4 คลิก
113 63-08-27 ชุดนักเรียน ท.6 คลิก
114 63-08-28 งานแนะแนวนักเรียน คลิก
115 63-08-28 ทีมงาน NBT ถ่ายทำรายการรร.ท.6 คลิก
116 63-08-31 มอบเกียรติบัตรและตรวจเครื่องแต่งกาย คลิก
117 63-09-02 ประชุมกับบริษัท SCG คลิก
118 63-09-02 ประชุมประจำเดือนกันยายน คลิก
119 63-09-02 ประชุมแม่บ้าน นักการ คลิก
120 63-09-03 นักเรียนเล่นดนตรี คลิก
121 63-09-03 ประชุมพิจารณาเพื่อ กยศ คลิก
122 63-09-03 ประชุมสภาจัดกิจกรรม คลิก
123 63-09-08 ประชุมเพื่อการวางแผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คลิก
124 63-09-09 นักศึกษาราชภัฏดูงาน คลิก
125 63-09-09 ประชุมถ่ายโอนสาธารณสุข คลิก
126 63-09-11 เกษียณ เทศบาล คลิก
127 63-09-12 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
128 63-09-14 กิจกรรมอบรม อสม.น้อย คลิก
129 63-09-15 มอบเกียรติบัตร นร.ม.5 คลิก
130 63-09-17 มุทิตาจิต ม.ปลาย คลิก
131 63-09-18 อบรมระบบสารสนเทศ ท.6 คลิก
132 63-09-19 รางวัลบัณณาสสมโภช คลิก
133 63-09-21 มุทิตาจิต ครูเกษียณราชการ รร.ท.6 คลิก
134 63-09-22 มุทิตาจิต แด่ครูเกษียณของเทศบาลนครเชียงราย คลิก
135 63-09-23 รับรางวัลผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย  คลิก
136 63-09-24 ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น คลิก
137 63-09-24 นายกพบปะผู้บริหาร คลิก
138 63-09-24 แนวทางการ Coaching ให้กับบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและหัวหน้างานกิจการนักเรียน คลิก
139 63-09-24 Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด คลิก
140 63-09-25 มุทิตาจิต เกษียณราชการ คลิก
141 63-09-26 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดอยสะเก็น คลิก
142 63-09-26 โรงเรียนบ้านปางขอน คลิก
143 63-09-29 ตอนรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คลิก
144 63-09-29 ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันรำลึกถึง ร.9 คลิก
145 63-09-30 ส่งครูเกษียณที่บ้าน คลิก
146 63-10-01 โครงการ TEEN AGE AWARD ประจําปีการศึกษา 2563 คลิก
147 63-10-1 ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา คลิก
148 63-10-01 มอบสิ่งของให้กับ รร.ธารทิพย์ คลิก
149 63-10-02 ทำบุญตักบาตรวัดพระแก้ว คลิก
150 63-10-03 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
151 63-10-04 พัฒนาครู LS คลิก
152 63-10-05 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คลิก
153 63-10-07 ประชุมคณะครู คลิก
154 63-10-07 ประชุมประจำเดือนตุลาคม คลิก
155 63-10-07 พรีเซนเตอร์นักเรียน คลิก
156 63-10-08 โครงการต่อต้านยาเสพติด คลิก
157 63-10-08 ถ่ายครู LS คลิก
158 63-10-09 นักเรียนติวกันเอง คลิก
159 63-10-09 ประชุม คลิก
160 63-10-09 ศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คลิก
161 63-10-10 เจียรไนเพชร คลิก
162 63-10-10 วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
163 63-10-12 ดูงานนครสวรรค์ คลิก
164 63-10-12 ดูดาว คลิก
165 63-10-13 น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล คลิก
166 63-10-14 ชมรมดาราศาสตร์ คลิก
167 63-10-14 ประชุมทั่วไป คลิก
168 63-10-14 ผู้บริหารประชุมครู LS คลิก
169 63-10-15 ชมรมดาราศาสตร์ คลิก
170 63-10-15 ประชุมผู้ปกครองชั้นม.3 คลิก
171 63-10-15 เล่นดนตรี คลิก
172 63-10-16 โครงการแหล่งเรียนรู้ดอยสะเก็น คลิก
173 63-10-17 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดคีรีชัย ดอยสะเก็น คลิก
174 63-10-18 บูรณาการความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คลิก
175 63-10-19 ประชุมการดำเนินงานจากองค์กรไปสู่บุคลากร คลิก
176 63-10-19 สภานักเรียนส่งต่อสภารุ่นต่อไป คลิก
177 63-10-20 เจียรไนรเพชร คลิก
178 63-10-21 ประชุมสรุปศึกษานิเทศ คลิก
179 63-10-21 ประชุมหารือครูสายชั้นม.6 คลิก
180 63-10-21 ประชุมหารือนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี คลิก
181 63-10-27 กีฬาวอลเลย์บอล ยู16ปี คลิก
182 63-10-29 RANDOM DANCE คลิก
183 63-10-30 ภาพห้องแล็ป คลิก
184 63-10-30 แหล่งเรียนรู้ดอยสะเก็น คลิก
185 63-10-30 อัญเชิญพ่อขุนเม็งรายรอบเมือง คลิก
186 63-10-31 โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน คลิก
187 63-11-02 ม.มหิดลแนะแนวทางการศึกษาต่อ คลิก
188 63-11-04 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 63 คลิก
189 63-11-04 ลูกหลานบุคลากร คลิก
190 63-11-05 ดนตรีไทย สากล นางรำ คลิก
191 63-11-05 มศว.แนะแนว ท.6 คลิก
192 63-11-05 วงโยธวาทิต ท.6 คลิก
193 63-11-06 เข้าแถวตอนเช้า คลิก
194 63-11-06 ติดตามการป้องกันโควิด 19 คลิก
195 63-11-06 แนะแนว ท.7 คลิก
196 63-11-09 MOU คลิก
197 63-11-10 สอบทุนม.แม่ฟ้าหลวง คลิก
198 63-11-13 ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คลิก
199 63-11-13 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
200 63-11-18 โครงการอบรม PLC คลิก
201 63-11-19 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลทุ่งสง คลิก
202 63-11-19 ติวภาษาไทย คลิก
203 63-11-22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา คลิก
204 63-11-26 ครูกลุ่มมสาระพละ คลิก
205 63-11-27 พนง.รายงานตัว คลิก
206 63-11-27 รูปห้องเรียน 5 ส คลิก
207 63-11-28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โอลิมปิก ม.ปลาย คลิก
208 63-11-29 บุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2563 คลิก
209 63-11-30 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง คลิก
210 63-12-01 มาตรการป้องกันโควิด-19 คลิก
211 63-12-03 ประชุมคณะกรรมการวิชาการร่วม คลิก
212 63-12-04 ตรวจสอบการเงิน การคลัง พัสดุ คลิก
213 63-12-04 ประชุมโรงเรียนพระราชทาน คลิก
214 63-12-04 วันพ่อแห่งชาติ+จิตอาสา คลิก
215 63-12-05 วันพ่อแห่งชาติ อาคาร เจียงแสน GSM คลิก
216 63-12-08 โครงการสาธารณะประโยชน์ คลิก
217    
218    
219    
220    
221    
222    
223    
224    
225    
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238    
239    
240