แผนก ม.ปลาย

134

ที่ รายการ ลิงก์
1 รวมภาพกิจกรรม คลิก
2 64-01-01 ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ แวดพระรอบเวียง คลิก
3 64-01-02 รายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ผอ คลิก
4 64-01-04 ประชุมผู้ปกครอง และรายงานตัวโควตาภายใน คลิก
5 64-01-04 ไหว้พระประจำรร.ท.6 คลิก
6 64-01-05 งานเสวนาสภากาแฟเทศบาลนครเชียงราย คลิก
7 64-01-06 ประชุมประจำเดือน คลิก
8 64-01-07 ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการโควิด คลิก
9 64-01-07 อบรมถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ คลิก
10 64-01-08 พิธีวางศิลาฤกษ์พญามังรายมหาราช คลิก
11 64-01-08 มอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง คลิก
12 64-01-08 รร.แม่จันวิทยาคมศึกษาดูงาน คลิก
13 64-01-08 ห้องเรียนออนไลน์ คลิก
14 64-01-08 HHK สอนภาษาจีน คลิก
15 64-01-09 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
16 64-01-09 มอบตัวนักเรียนใหม่ คลิก
17 64-01-10 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 คลิก
18 64-01-14 ทำเจลล้างมือ คลิก
19 64-01-14 ทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล คลิก
20 64-01-14 ประชุมฝ่ายวิชาการ(หัวหน้ากลุ่มวิชาการการเรียนรู้) คลิก
21 64-01-14 ENGLISH TEST ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ คลิก
22 64-01-16 ให้กำลังใจสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ คลิก
23 64-01-17 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1และม.4 รอบทั่วไป คลิก
24 64-01-17 สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ คลิก
25 64-01-18 ดร.อลัน คงไทย CRMS6 Language Center คลิก
26 64-01-18 แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คลิก
27 64-01-18 พลังสมาธิ คลิก
28 64-01-20 โอลิมปิกวิชาการ คลิก
29 64-01-21 ประชุมฝ่ายวิชาการ คลิก
30 64-01-22 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์นาฏศิลป์ คลิก
31 64-01-23 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
32 64-01-25 ซ้อมรำบวงสรวงพญามังราย คลิก
33 64-01-25 พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช คลิก
34 64-01-26 ท.6กตัญญุตาไหว้สาพ่อพญามังราย คลิก
35 64-01-26 ประเมินวิทยฐานะ คส.2 คลิก
36 64-01-27 นักเรียน HSK คลิก
37 64-01-27 Big Cleaning Day คลิก
38 64-01-27 Lab ผ่าไก่ คลิก
39 64-01-28 กิจกรรมวันครู คลิก
40 64-01-28 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน คลิก
41 64-01-28 นายกให้คำแนะนำโครงการสร้างสำนึกพลเมือง คลิก
42 64-01-29 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องใน“วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2564 คลิก
43 64-01-30 รายงานตัว นร.ม.1-ม.4 รอบทั่วไป คลิก
44 64-02-02 ประชุมพบป่ะบุคลากรใหม่ คลิก
45 64-02-03 นักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์ คลิก
46 64-02-04 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) คลิก
46 64-02-08 ประชุมครู LS คลิก
47 64-02-08 ประชุมนำเสนอห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
48 64-02-08 ประชุมพิจารณางบประมาณสมาคมฯ คลิก
49 64-02-08 ผู้บริหารประชุมครูหัวหน้าสายชั้น คลิก
50 64-02-10 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ คลิก
51 64-2-10 มอบทุนชายคาฟ้าขาว คลิก
52 64-02-11 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ท.6 คลิก
53 64-2-11 ตรวจเยี่ยมสาธารณะสุขโรงเรียน คลิก
54 64-2-11 ประชุมฝ่ายวิชาการ คลิก
55 64-2-11 ประชุม สสวท คลิก
56 64-2-13 นร.สอบสัมภาษออนไลน์ คลิก
57 64-02-15 มหาวิทยาลัยเกริก คลิก
58 64-02-16 สนทนากลุ่มรูปแบบการบริหาร ท.6 คลิก
59 64-02-18 ถ่ายแบบนักเรียน คลิก
60 64-02-18 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักเรียน คลิก
61 64-02-22 ดร.เกศทิพย์ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษา คลิก
62 64-02-22 นักเรียนพระราชทาน คลิก
63 64-02-22 แนะแนวคณะแพทยศาสตร์จากศิษย์เก่าท.6 คลิก
64 64-02-23 ประเมินกองการแพทย์ คลิก
65 64-02-24 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คลิก
66 64-02-24 เตรียมงาน Play And Learn คลิก
67 64-02-24 เลือกตั้งสภานักเรียน คลิก
68 64-02-24 MOU แม่ฟ้าหลวง คลิก
69 64-02-25 กีฬาสี ท.6 คลิก
70 64-02-25 งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 คลิก
71 64-02-25 ปัจฉิมนิเทศ คลิก
72 64-03-03 ตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษา คลิก
73 64-03-06 การสอบสวช คลิก
74 64-03-08 ติวสังคม ม.6 คลิก
75 64-03-09 ติวชีวะ คลิก
76 64-03-10 ติวภาษาไทย คลิก
77 64-03-11 ประชุมประจำเดือนมีนาคม คลิก
78 64-03-11 สำนักการศึกษาจัดอบรมครู คลิก
79 64-03-12 ติววิชาภาษาอังกฤษ คลิก
80 64-03-12 ประเมินบุคลากร คลิก
81 64-03-16 ติววิชาคณิตศาสตร์ คลิก
82 64-03-16 ผบ.สำรวจบริเวณโดยรอบสถานศึกษา คลิก
83 64-03-18 วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ คลิก
84 64-03-18 ไหว้พ่อขุน คลิก
85 64-03-18 CRMS6 RANDOMDANCE คลิก
86 64-03-19 ผบ.และนักเรียนปล่อยปลา คลิก
87 64-03-19 ฟุตซอลครู ท.6 คลิก
88 64-03-20 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
89 64-03-22 ศึกษาด้านธรณีวิทยาดอยสะเก็น คลิก
90 64-03-22 อบรม 191 คลิก
91 64-03-23 สภานักเรียนรับมอบเข็ม คลิก
92 64-03-29 ประชุมหัวหน้าสายชั้น คลิก
93 64-03-31 ประชุมวิชาการ คลิก
94 64-03-31 พิธีมอบใบประกาศณียบัตร ม.6 คลิก
95 64-03-31 มอบทุนนักเรียนแพทย์ คลิก
96 64-04-01 อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร คลิก
97 64-04-02 ประชุมประจำเดือนเมษายน คลิก
98 64-04-02 มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันศิลปะ Chiang Rai Arts Festival 2021 คลิก
99 64-04-05 ประชุมเตรียมงานวันที่ 13 เมษา คลิก
100 64-04-06 ศึกษาดูงาน คลิก
101 64-04-8,9 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู คลิก
102 64-04-13 ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1383 คลิก
103 64-04-13 ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คลิก
104 64-04-19 รับใบปพ คลิก
105 64-04-20 ประชุมผบ.ผ่านระบบออนไลน์(สสวท.) คลิก
106 64-04-21 ประชุมออนไลน์ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ คลิก
107 64-04-26 ประชุมครูหัวหน้าวิชาการ คลิก
108 64-04-28 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
109 64-05-01 การประชุมหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากิจการนักเรียน ม.ต้น-ปลาย ครูที่ปรึกษาห้องที่ไม่มี LS คลิก
110 64-05-01 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ คลิก
111 64-05-01 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิก
112 64-05-03 สอบสัมภาษณ์บุคลากรออนไลน์ คลิก
113 64-05-04 สอบสัมภาษณ์ LS คลิก
114 64-05-05 ประชุมสัมนาพระปกเกล้า คลิก
115 64-05-05 สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยครู คลิก
116 64-05-06 สสวท.รุ่น 4 คลิก
117 64-05-06 องค์กรส่วนท้องถิ่นประเภทโดดเด่น คลิก
118 64-05-07 ต้อนรับพนักงานจ้างใหม่ คลิก
119 64-05-11 ประชุมออนไลน์ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ คลิก
120 64-05-11 ประชุมออนไลน์ STEM คลิก
121 64-05-12 ประชุมออนไลน์ครูภาษาไทย สังคม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ คลิก
122 64-05-13 ประชุมออนไลน์ครูฟิสิกส์ ครูเคมี คลิก
123 64-05-13 ผบ.ร่วมไว้อาลัย คลิก
124 64-05-14 ประชุมออนไลน์ครูวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เทคโน แนะแนว พละ ศิลปะ คลิก
125 64-05-15 อบรมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู คลิก
126 64-05-17 ครูสอนออนไลน์ คลิก
127 64-05-18 บรรยกาศการสอนออนไลน์ คลิก
128 64-05-19 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระออนไลน์ คลิก
129 64-05-19 รับชุดนักเรียนและเอกสารประกอบการเรียน คลิก
130 64-05-20 รับชุดนักเรียน หนังสือเรียน คลิก
131 64-05-20 สอนออนไลน์ คลิก
132 64-05-21 การพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ด้านโอลิมปิกวิชาการ(สอวน) คลิก
133 64-05-21 รร.ท.1 มาดูห้องออนไลน์ คลิก
134 64-05-21 สอนออนไลน์ คลิก
135 64-05-24 สอนออนไลน์ คลิก
136 64-05-25 สอนออนไลน์ คลิก
137 64-05-27 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
138 64-05-28 สอนออนไลน์ คลิก
139 64-05-30 ประชุมครูบุคลากรออนไลน์ คลิก
140 64-05-31 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
141 64-06-01 สอนออนไลน์ คลิก
142 64-06-02 ผบ.ตรวจงาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลิก
143 64-06-02 สอนออนไลน์ คลิก
144 64-06-03 สอบครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คลิก
145 64-06-04 นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สื่อออนไลน์ คลิก
146 64-06-04 ประชุมวิชาการกลุ่มสาระ คลิก
147 64-06-04 วีดีโอท่านนายก คลิก
148 64-06-05 การประยุกต์กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning คลิก
149 64-06-07 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจนทฬพสดุ คลิก
150 64-06-07 ประชุมวิชาการโอลิมปิก คลิก
151 64-06-07 สอนออนไลน์ คลิก
152 64-06-08 ผบ.ประชุม คลิก
153 64-06-08 สอนออนไลน์ คลิก
154 64-06-09 ศึกษานิเทศก์การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
155 64-06-10 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
156 64-06-11 ประชุมออนไลน์ คลิก
157 64-06-11 ผบ.ประชุมเตรียมความพร้อม คลิก
158 64-06-11 ผบ.มอบทุนให้ครูแหม่ม คลิก
159 64-06-11 สอนออนไลน์ คลิก
160 64-06-12 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
161 64-06-13 ประชุมโอลิมปิก คลิก
162 64-06-14 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
163 64-06-15 นายกวันชัย คลิก
164 64-06-15 ผบ.ประชุม คลิก
165 64-06-15 สอนออนไลน์ คลิก
166 64-06-16 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน คลิก
167 64-06-16 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.6 คลิก
168 64-06-17 ประชุมบุคคลากรทางการศึกษา คลิก
169 64-06-17 ผอ.ร่วมอบรม ม.ราชภัฎ คลิก
170 64-06-17 ผอ.สำนักการศึกษาเยี่ยมสถานศึกษา คลิก
171 64-06-18 ท.6ฉีดวัคซีน คลิก
172 64-06-18 ผอ.อัดรายการราชภัฏ คลิก
173 64-06-19 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
174 64-06-20 ประชุมผูปกครองนักเรียน2564 คลิก
175 64-06-21 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
176 64-06-22 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
177 64-06-23 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
178 64-06-24 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
179 64-06-28 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
180 64-06-29 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
181 64-06-29 สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โสต คลิก
182 64-06-30 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
183 64-07-01 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
184 64-07-01 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า คลิก
185 64-07-01 พนักงานใหม่มารายงานตัว คลิก
186 64-07-01 สาธิตการผสมน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ คลิก
187 64-07-02 ประชุมครูสายชั้น ม.6 คลิก
188 64-07-02 ผบ.ประชุมร่วมกับนายก คลิก
189 64-07-05 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า LS คลิก
190 64-07-05 เปิดเรียนแบบ On Site ของม.6 คลิก
191 64-07-05 ผบ.ครวจเยี่ยมนักเรียน On Site คลิก
192 64-07-06 ป้ายสวนสาธารณะเทศบาล คลิก
193 64-07-06 ผบ.ตรวจห้องเรียนแบบ On Site คลิก
194 64-07-06 ภาพห้องเรียน แบบOn Site คลิก
195 64-07-07 นร.ในโรงอาหารและการล้างมือ คลิก
196 64-07-07 ผบ.ประชุม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ LS โสต คลิก
197 64-07-08 การเข้าเรียน On Site ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน คลิก
198 64-07-08 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ คลิก
199 64-07-08 ห้องเรียน On Site คลิก
200 64-07-09 ท่านรองณรงค์ศักดิ์ คลิก
201 64-07-10 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลิก
202 64-07-12 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
203 64-07-12 ตรวจสถานที่ปรับภูมิทัศน์ คลิก
204 64-07-12 ผบ.ประชุมวางแผนงาน คลิก
205 64-07-13 การเรียนการสอนอนไลน์ คลิก
206 64-07-14 ประชุมครูหัวหน้า LS คลิก
207 64-07-14 พิจารณาเปิดโครงการจัดซื้อคอมและโต๊ะคอม คลิก
208 64-07-15 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
209 64-07-15 ผบ.มอบดอกไม้ครูย้ายไป ท.1 คลิก
210 64-07-16 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
211 64-07-19 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 คลิก
212 64-07-21 ประชุมวิชาการออนไลน์ คลิก
213 64-07-21 โภชนาการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย คลิก
214 64-07-22 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
215 64-07-22 ผบ.ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
216 64-07-23 ถวายเทียนพรรษา คลิก
217 64-07-29 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
218 64-07-29 ประชุมการเตรวจประเมินคักเลือกองค์กรท้องถิ่น คลิก
219 64-07-29 ประชุมการประเมิน SAR คลิก
220 64-07-30 ประชุมการประเมินคุณภาพภายนอก SAR คลิก
221 64-07-30 ผบ.ประชุมวิชาการ คลิก
222 64-07-30 ผบ.มอบคอมพิวเตอร์ คลิก
223 64-7-31 ผบ.ประชุมแนวทางการดำเนินงาน คลิก
224 64-07-31 สอบ Tofel ITP คลิก
225 64-08-02 การเรียนการสอนการออนไลน์ คลิก
226 64-08-02 ประชุมต้อนรับผู้บริหาร SCG คลิก
227 64-08-04 การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซส์ คลิก
228 64-08-04 ผบ.นิเทศการสอนผ่านระบบออนไลน์ คลิก
229 64-08-05 การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซส์ คลิก
230 64-08-05 ตรวจวัดผลประเมินผล คลิก
231 64-08-05 ประชุมออนไลน์ LS ม.6 คลิก
232 64-08-05 วัดผลประเมินผลครู LS คลิก
233 64-08-06 การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซส์ คลิก
234 64-08-07 เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คลิก
235 64-08-09 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
236 64-08-09 ผบ.ให้โวาทและมอบทุนสนับสนุนนักเรียนม.6 คลิก
237 64-08-10 การเรียนการสอนอไลน์และOn Site คลิก
238 64-08-10 ผู้บริหารให้โวาทนักเรียนม.6 เรียนOn Site คลิก
239 64-08-10 รร.ท.6ร่วมกับชุมชนตรวจคัดกรองโควิด-19 คลิก
240 64-08-11 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
241 64-08-11 ฉีดวัคซีน ที่เซนทรัล คลิก
242 64-08-11 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ม.ต้น คลิก
243 64-08-13 การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซส์ คลิก
244 64-08-14 เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
245 64-08-16 การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซส์ คลิก
246 64-08-17 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
247 64-08-17 สอบสัมภาษณ์บุคลากรโสตฯ คลิก
248 64-08-18 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
249 64-08-18 ผู้บริหารประชุมวิชาการโรงเรียนพระราชทาน คลิก
250 64-08-18 ผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับครูดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คลิก
251 64-08-19 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
252 64-08-20 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
253 64-08-20 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนานักเรียนด้านวิชาการภาษาอังกฤษ คลิก
254 64-08-22 โครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คลิก
255 64-08-23 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
256 64-08-23 ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา คลิก
257 64-08-24 การเรียนการสอนออนไลน์และOn Site คลิก
258 64-08-24 ประชุมครูกลุ่มสาระฟิสิกส์ คลิก
259 64-08-24 สอบสัมภาษณ์ธุรการกิจการนักเรียนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คลิก
260 64-08-25 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
261 64-08-25 ประชุมคณะกรรมการการประเมินภายในสถานศึกษา คลิก
262 64-08-30 ผบ.ประชุมความร่วมมือกับเอสซีจีSCG คลิก
263 64-08-30 สอบกลางภาค 1-2564 ผ่านระบบออนไลน์ คลิก
264 64-08-31 ผบ.เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูเตรียมรร.พระราชทาน คลิก
265 64-08-31 ผู้ปกครองนักเรียนรับหนังสือและเงินเยียวยา คลิก
266 64-09-01 สอบกลางภาคแบบออนไลน์ คลิก
267 64-09-02 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน คลิก
268 64-09-02 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ คลิก
269 64-09-02 ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมทำ VTR คลิก
270 64-09-03 การสอบกลางภาคผ่านระบบออนไลน์ คลิก
271 64-09-03 อบรมการกรอกคะแนนผ่านระบบอนนไลน์ คลิก
272 64-09-06 เปิดเทอมแบบออนไซส์ มอบเกียรติบัตร คลิก
273 64-09-06 ผบ.ยี่ยมนักเรียนแบบออนไซส์ คลิก
274 64-09-06 ห้องแล็ปผ่าปลาหมึก คลิก
275 64-09-07 การเรียนการสอน On site คลิก
276 64-09-07 ประเมินครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คลิก
277 64-09-08 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู คลิก
278 64-09-08 การเรียนการสอนแบบออนไซส์และออนไลน์ คลิก
279 64-09-08 นายกวันชัยร่วมประชุมแนวทางการจัดการศึกษา คลิก
280 64-09-08 แลปผ่ากุ้ง คลิก
281 64-09-09 การเรียนการสอนออนไซส์และออนไลน์ คลิก
282 64-09-09 เรื่องหลักสูตรโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก
283 64-09-13 ผู้บริหารให้กำลังใจนักเรียนพระราชทาน คลิก
284 64-09-14 การเรียนการสอนออนไซส์และออนไลน์ คลิก
285 64-09-14 นายกมอบรางวัลและเกียรติบัตร คลิก
286 64-09-14 ผบ.ประชุมร่วมกับนายก คลิก
287 64-09-14 VDO LS ให้คำปรึกษานักเรียน คลิก
288 64-09-15 เตรียมความพร้อมรับการประเมินรร.พระราชทาน คลิก
289 64-09-16 เตรียมความพร้อมรับการประเมินรร.พระราชทาน คลิก
290 64-09-16 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน คลิก
291 64-09-17 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน คลิก
292 64-09-18.19 งาน The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021 คลิก
293 64-09-20 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
294 64-09-20 ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวันภาษาไทย คลิก
295 64-09-21 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
296 64-09-21 ผบ.ประชุมการดำเนินงานการจัดการศึกษา คลิก
297 64-09-22 การประชุมวิชาการด้านความร่วมมือทางวิชาการ รร.ท.6กับม.แม่ฟ้าหลวง คลิก
298 64-09-22 ประชุมประจำเดือนกันยายน คลิก
299 64-09-22 ภาพบรรยากาศถนนทางเข้าม.ปลาย คลิก
300 64-09-22 มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผอ.สำนักการศึกษา คลิก
301 64-09-22 รั้วอลูมิเนียม คลิก
302 64-09-23 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
303 64-09-23 ประชุมงานด้านวิชาการ คลิก
304 64-09-23 อบรมการจัดทำข้อสอบประจำภาคเรียนที่1/2564 คลิก
305 64-09-27 การเรียนการสอนออนไลน์และออนไซส์ คลิก
306 64-09-29 ประชุมงานวิชาการ คลิก
307 64-09-30 กิจกรรมจิตศึกษา คลิก
308 64-09-30 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คลิก
309 64-10-01 ถ่ายแบบนักเรียนม.ต้นและม.ปลาย คลิก
310 64-10-03 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับสายชั้นม.3 คลิก
311 64-10-05 ถ่ายแบบนักเรียน ม.ปลาย คลิก
312 64-10-05 ประชุมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักเรียน คลิก
313 64-10-05 ประชุม MOU ม.แม่ฟ้าหลวง คลิก
314 64-10-07 การพัตนาระบบGoogleSites คลิก
315 64-10-07 ฉีดวัดซีนโควิด-19 เข็มแรกนักเรียนม.ปลาย คลิก
316 64-10-07 ประชุมจัดทำตารางการสอน ผ่านออนไลน์ คลิก
317 64-10-07 ประเมินบุคลากรทางการศึกษา คลิก
318 64-10-08 การประชุมสามัญใหญ่สมาคมท้องถิ่นและผู้ปกครองและครู​ คลิก
319 64-10-10 สอนฟิสิกส์อย่างไรให้น่าสนใจ เป๊ะปัง สร้างสรรค์ น่าเรียน คลิก
320 64-10-11 ถ่ายรูปทำบัตรใหม่ คลิก
321 64-10-11 ประชุมวิชาการ คลิก
322 64-10-11 ประเมินครู LS คลิก
323 64-10-11 ประเมิน LS คลิก
324 64-10-12 ถ่ายรูปทำบัตรใหม่ คลิก
325 64-10-12 ประชุมประจำเดือนตุลาคม64 คลิก
326 64-10-12 พัตนาระบบ Google Sites คลิก
327 64-10-12 ระบบ e-Plan คลิก
328 64-10-14 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
329 64-10-14 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง คลิก
330 64-10-16 นักเรียนท.6 ม.ต้นเข้ารับการฉีดวัคซีน คลิก
331 64-10-16 แนะแนวนักเรียนชั้นม.3 คลิก
332 64-10-16 แนะแนวผ่านระบบออนไลน์ คลิก
333 64-10-17 แนะแนวนักเรียนชั้นม.1 ท.2 หนองบัว คลิก
334 64-10-18 แนะแนวรร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ คลิก
335 64-10-19 แนะแนวรร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล คลิก
336 64-10-21 ผู้บริหารร่วมส่งครูวันเพ็ญ น้ำใส คลิก
337 64-10-21 ผู้บริหารศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
338 64-10-24 ฉีดวัดซีนโควิด-19 เข็มแรกนักเรียนม.ต้น(เก็บตก) คลิก
339 64-10-25 ผบ.ประชุมแนวทางการดำเนินงาน คลิก
340 64-10-26 ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ SMT ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ คลิก
341 64-10-26 ประชุมประชาคมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย คลิก
342 64-10-26 ผบ.ประชุมการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMT คลิก
343 64-10-26 เอ็มจีเนียส คลิก
344 64-10-27 ประชุมการยกระดับการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คลิก
345 64-10-27 ประชุมแม่บ้าน แม่ครัว และนักการภารโรง คลิก
346 64-10-29 ผบ.มอบเงินให้กับนักการบ้านไฟไหม้ คลิก
347 64-11-01 ผบ.ออกติดตามการเรียนการสอนรูปแบบ Online คลิก
348 64-11-02 การเรียนการสอนรูปแบบ Online วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คลิก
349 64-11-02 สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง คลิก
350 64-11-03 การเรียนการสอนรูปแบบ Online วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คลิก
351 64-11-03 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คลิก
352 64-11-04 กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.ต้น เเละครูฝ่ายงานวิชาการ ม.ต้น คลิก
353 64-11-04 กิจกรรมสะเต็มเพื่อเตรียมความพร้อมของค่ายปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ม.4 คลิก
354 64-11-04 ประชุมหารือ เเละวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน เพื่อ​เตรียมความพร้อมด้านทีมงานรับผิดชอบและตรวจ​เช็ค​อุปกรณ์​ต่าง ๆ ประจำจุด เพื่อความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ คลิก
355 64-11-05 ฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สอง คลิก
356 64-11-05 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนรร.ต่างๆ คลิก
357 64-11-05 ประชุมแนวทางการจัดจำหน่ายอาหาร คลิก
358 64-11-05ประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คลิก
359 64-11-06 แนะแนวโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คลิก
340 64-11-07 ต้อนรับผอ.อำไพ คลิก
341 64-11-08 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
342 64-11-08 ผอ.สำนักการศึกษาพบปะปรับพื้นฐาน คลิก
343 64-11-09 กิจกรรมปรับพื้นฐานวันที่ 2 คลิก
344 64-11-09 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญ คลิก
345 64-11-09 ผบ ออกตรวจเยี่ยวกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน คลิก
346 64-11-10 กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 3 คลิก
347 64-11-11 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
348 64-11-11 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญ คลิก
349 64-11-11 นักศึกษาวิชาทหารจัดเตรียมเอกสสาร คลิก
350 64-11-11 วสุ มหัทธนะกุล คลิก
351 64-11-11 ออกข้อสอบ คลิก
352 64-11-12 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
353 64-11-12 ประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564 คลิก
354 64-11-13 กิจกรรมติว GAT ภาษาอังกฤษ คลิก
355 64-11-13 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
356 64-11-15 การตรวจหาเชื้อโควิด2019 (COVID-19) แบบ ATK คลิก
357 64-11-15 การเรียนการสอนแบบOnSiteและแบบOnline คลิก
358 64-11-15 แม่บ้าน ภารโรงทำความสะอาด คลิก
359 64-11-16 การตรวจหาเชื้อโควิด2019 (COVID-19) แบบ ATK คลิก
360 64-11-16 การเรียนการสอนรูปแบบ On Site และรูปแบบ Online ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 คลิก
361 64-11-16 ฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ต้นเข็ม 2 คลิก
362 64-11-16 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
363 64-11-19 นายกวันชัย เยี่ยมชมการจัดเตรียมโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด 2564 คลิก
364 64-11-19 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คลิก
365 64-11-19 ผอ ผบ ทดสอบระบบกล้องวงจรปิดในห้องประชุม คลิก
366 64-11-20 สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOFEL ITP คลิก
367 64-11-21 ซ้อมรับการประเมิน รร พระราชทาน คลิก
368 64-11-23 การเรียนการสอนแบบOnSiteและแบบOnline คลิก
369 64-11-23 ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน คลิก
370 64-11-24 เข้ารับฟังการนำเสนอ สื่อการสอน(จออัจฉริยะ) คลิก
371 64-11-24 ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย คลิก
372 64-11-25 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการแต่งข้อสอบ คลิก
373 64-11-25 จับสลากพี่สายรหัส SM คลิก
374 64-11-25 ประชุมครูฟิสิกส์ คลิก
375 64-11-25 ให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกค่าย3 คลิก
376 64-11-26 เด็กจีนเขียนพู่กันจีน คลิก
377 64-11-26 ส่งมอบอินเตอร์เน็ตเฟส 1 จำนวน 40 จุด คลิก
378 64-11-26 ออกข้อสอบโรงเรียนห้องลีลาวดี คลิก
379 64-11-27 กิจกรรมติวGATภาษาอังกฤษ คลิก
380 64-11-27 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระยะที่ 2 คลิก
381 64-11-27 ติว GAT คลิก
382 64-11-28 To Be Number one คลิก
383 64-11-29 การเรียนการสอนแบบ On Site และแบบ Online คลิก
384 64-12-01 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site และรูปแบบ Online ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 คลิก
385 64-12-01 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
386 64-12-01 ร่วมประชุมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คลิก
387 64-12-01 แลปผ่าปลา คลิก
388 64-12-02 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
389 64-12-02 ประชุมวิชาการ คลิก
390 64-12-03 ประชุมกีฬาสี คลิก
391 64-12-03 ประชุมงานวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน คลิก
392 64-12-03 พ่นแอลกอฮอลโควิด คลิก
393 64-12-03 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง คลิก
394 64-12-03 สอบชิงทุน เด็กดีมีที่เรียน คลิก
395 64-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน คลิก
396 64-12-07 ตรวจรับจักยานไฟฟ้าโรงเรียน คลิก
397 64-12-07 ออกตรวจปรับภูมิทัศน์ คลิก
398 64-12-07 โอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา คลิก
399 64-12-08 การเรียนการสอน คลิก
400 64-12-08 วสุ รัชชานน ศิลปะ โอลิมปิก ว่ายน้ำ คลิก
401 64-12-09 การเรียนการสอน คลิก
402 64-12-09 เด็กดีมีที่เรียน คลิก
403 64-12-09 ประชุมสภาร้อยตำรวจเอกธนรัช จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาสภานักเรียน คลิก
404 64-12-09 สอบงานโสตใหม่ คลิก
405 64-12-09 สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
406 64-12-09 สัมภาษณ์นักเรียนเรียนต่อแม่ฟ้าหลวง คลิก
407 64-12-09 ให้กำลังใจนักเรียนครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชน เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงราย Youth Innovation Challenge To Tackle Air Pollution Issue คลิก
408 64-12-11 ติว Gat คลิก
409 64-12-11 สอบคัดเลือกนักเรียน รอบโควตาเรียนดีภายนอก ชั้น ม.4 คลิก
410 64-12-13 งานอำลาสภานักเรียน 2563 คลิก
411 64-12-13 ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คลิก
412 64-12-14 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและศิศเก่าดีเด่นเทศบาล 6 คลิก
413 64-12-14 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
414 64-12-14 ประชุมหารือผอ.สำนักการศึกษา คลิก
415 64-12-15 ประชุมการจัดการศึกษา ผอ สำนัก ห้อง ผอ ประชวน คลิก
416 64-12-15 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
417 64-12-15 เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.มีโชค ทองไสว จากศูนย์ทดสอบเคมบริดจ์ประเทศไทย คลิก
418 64-12-16 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คลิก
419 64-12-16 ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายงานต้อนรับ คลิก
420 64-12-16 มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานทางด้านวิชาการ คลิก
421 64-12-17 ประชุมงานวิชาการรับมอบตัวนักเรียน คลิก
422 64-12-17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน คลิก
423 64-12-18 การจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ คลิก
424 64-12-18 งานศพแม่ครูดุษฎี พงษ์ตานี คลิก
425 64-12-18 ถ่ายรูปเชียร์ลีดเดอร์กีฬาสี 2564 คลิก
426 64-12-18 ประชุมการจัดทำงบออนไลน์ คลิก
427 64-12-18 ประชุมการจัดทำงบออนไลน์ คลิก
428 64-12-18 รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
429 64-12-19 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา คลิก
430 64-12-19 เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOFEL ITP โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิก
431 64-12-20 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา คลิก
432 64-12-20 ปิดกีฬาเชียงราย คลิก
433 64-12-21 การเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 6 คลิก
434 64-12-21 ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ คลิก
435 64-12-22 งานวันกีฬาแห่งชาติสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย คลิก
436 64-12-22 นักเรียนแสดงดนตรี คลิก
437 64-12-22 ประชุมระเบียบการจัดการศึกษา คลิก
438 64-12-22 วันกีฬาแห่งชาติ คลิก
434 64-12-23 งานวันคริสต์มาส 2564 คลิก
435 64-12-24 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิกับการพัฒนาจิต โดย นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ วุฒิสภา และอาจารย์ปิยะธิดา วิชัยรัตน์ อาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ คลิก
436 64-12-25 สอบนักเรียน รอบทั่วไป คลิก
437 64-12-27 กิจกรรมเปิดกีฬาสี Play and learn 2564 คลิก
438 64-12-27 กีฬาสี Play and learn 2564 คลิก
439 64-12-27 คณะศึกษาดูงานภูเก็ต คลิก
440 64-12-28 “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” 2564 คลิก
441 64-12-29 กิจกรรมตักบาตรข้างวัดฝั่งหมิ่น คลิก
442 64-12-29 ฝ่ายวิชาการสวัสดีปีใหม่ ผอ. คลิก
443 64-12-30 กิจกรรมตักบาตรข้างวัดฝั่งหมิ่น คลิก
444 64-12-30 อบรม LS ฝึกจิต คลิก