แผนก ม.ต้น

ภาคเรียนที่ 1

 

ที่ รายการ ลิงก์
1 63-01-10 ดูดาว ท3 คลิก
2 63-01-10 รับทุน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
3 63-01-13 เตรียมนร.พระราชทาน คลิก
4 63-01-14 ประเมินนักเรียนพระราชทาน คลิก
5 63-01-14 video นักเรียนพระราชทาน คลิก
6 63-01-17 งานกิจกรรมดาราศาสตร์ คลิก
7 63-01-20โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คลิก
8 63-01-22 ตรวจประเมินครู(วฐ) คลิก
9 63-01-24 ติว o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
10 63-02-01 สอบ O-Net ม.3 คลิก
11 63-02-04 กิจกรรมลูกเสือ ม.1 คลิก
12 63-02-04เลือกสภานักเรียน คลิก
13 63-02-06 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 คลิก
14 63-02-07 กิจกรรมลูกเสือ ม2 คลิก
15 63-02-07 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 วันที่ 2 คลิก
16 63-02-14 งานดาราศาสตร์ ค่าย 3 คลิก
17 63-02-14 งาน Walk rally คลิก
18 63-02-16 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม คลิก
19 63-02-19 สอบ วฐ ท.6 คลิก
20 63-02-19 ออกกำลังกาย คลิก
21 63-02-21 ภาพบรรยากาศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คลิก
22 63-02-24 นักเรียนทำความดี คลิก
23 63-03-05 รูปคู่มือนักเรียน ( นักเรียน ) ปีการศึกษา 2563 คลิก
24 63-03-05 รูปคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 คลิก
25 63-03-25อบรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
26 63-04-29 ประชุม คลิก
27 63-05-7 รับชุด คลิก
28 63-05-29 ผู้บริหารเยี่ยมชมการสอนออนไลน์ คลิก
29 63-06-10 ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ ม.ต้น คลิก
30 63-06-12 คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูในการสอนออนไลน์ คลิก
31 63-06-16 การเรียนการสอนออนไลน์ม.ต้น คลิก
32 63-06-17 การสอนออนไลน์หมวดวิชาภาษาไทย ม.ต้น คลิก
33 63-06-18 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น คลิก
34 63-06-30 การประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ชั้น(ครูLS) คลิก
35 63-07-01 เปิดเทอมวัน ม.ต้น คลิก
36 63-07-02 ภาพบรรยากาศ เปิดเทอม ม.ต้น คลิก
37 63-07-03 ภาพการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน คลิก
38 63-07-10 มอบIPAD เพื่อการศึกษาให้นักเรียน คลิก
39 63-07-11 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563 คลิก
40 63-07-15 ผอ.มอบหน้ากากอนามัย คลิก
41 63-07-15 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ(แม่บ้านมหาดไทย)มอบทุน นร.ท.6 คลิก
42 63-07-23 การประเมินวิทยะฐานะ ม.ต้น คลิก
43 63-07-31 (COVID-19)รวมรูปและวิดิโอครูแจ๋ว คลิก
44 63-08-05 กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
45 63-08-06 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 กลุ่ม A คลิก
46 63-08-10 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
47 63-08-13 เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)63-08-13 เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) คลิก
48 63-08-13 ประชุมคณะครูสายวิชาการ คลิก
49 63-08-13 ผอ.กล่าวให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 คลิก
50 63-08-15 โครงการเสริมความรู้และความปลอดภัยในการขับขี่ คลิก
51 63-08-15 เรียนเสริมม.ต้น คลิก
52 63-08-21 รูป ครู บุคลากร เกษียณ คลิก
53 63-08-22 เรียนเสริม ม.ต้น คลิก
54 63-08-26 การประชุมผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียน คลิก
55 63-08-28 ประชุมนักเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง Covid-19 คลิก
56 63-09-16 งานมุทิตาจิตครูเกษียณ คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก