แผนก ม.ต้น

ที่ รายการ ลิงก์
1 65-01-04 การแข่งขันกีฬาเปตองชาย – หญิง คลิก
2 65-01-08 รับรายงานตัวนักเรียนรอบทั่วไป คลิก
3 65-01-11 การแข่งขันกีฬาสี คลิก
4 65-01-12 การแข่งกีฬาสี คลิก
5 65-01-13 การแข่งกีฬาสี คลิก
6 65-01-14 ATK ครูและบุคลากร คลิก
7 65-01-15 อบรมใบขับขี่ คลิก
8 65-01-24 ประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล คลิก
9 65-01-31 งานพ่อขุน คลิก
10 65-01-31 ประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล คลิก
11 65-02-01 จัดนิทรรศการแสดงผลงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2565 คลิก
12 65-02-03 วันตรุษจีน 2565 คลิก
13 65-02-04 กาดดอยสะเก็น คลิก
14 65-02-04 เลือกตั้งสภา โครงงานคุณธรรม คลิก
15 65-02-10 การเเข่งขันกีฬาสี คลิก
16 65-02-10 ทุนการศึกษาค่ายานพาหนะในการเดินทาง คลิก
17 65-02-13 สอบ ONET 2564 คลิก
18 65-02-15 พิธีอัญเชิญพระอุปคุต คลิก
19 65-02-17 ค่ายลูกเสือ 2565 วันที่ 1 คลิก
20 65-02-18 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ คลิก
21 65-02-21 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คลิก
22 65-02-21 เดินขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด คลิก
23 65-03-04 ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานวิชาการ พบหัวหน้าวิชาการ และ หัวหน้าหลักสูตร คลิก
24 65-03-04 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่7 คลิก
25 65-03-16 การประเมินครู ม.1 ม.3 ม.5 คลิก
26 65-03-16 การปรับปรุงอาคารของฝ่ายงานต่างๆ คลิก
27 65-03-25 มอบทุนครูบาอริยโชติ คลิก
28 65-03-29 โครงการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต คลิก
29 65-04-12 มอบตัวนักเรียน คลิก
30 65-04-13 ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา คลิก
31 65-04-20 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานสายงานบริหารศึกษา คลิก
32 65-04-28 สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง คลิก
33 65-05-01 กิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
34 65-05-02 ปรับพื้นฐานวันที่ 2 คลิก
35 65-05-03 คลิปวีดีโอปรับพื้นฐาน คลิก
36 65-05-09 ศึกษาดูงานครูนุ้ย คลิก
37 65-05-19 งานดนตรีนันทนาการ คลิก
38 65-06-16 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด คลิก
39 65-06-16 พิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก
40 65-06-19 แข่งทักษะตอบปัญหาคุณธรรม คลิก
41 65-06-21 สภานักเรียน คลิก
42 65-06-27 พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ – มอบเกียรติบัตร คลิก
43 65-07-01 งานต่อต้านยาเสพติด คลิก
44 65-07-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิก
45 65-07-11 การแข่งยอวาที คลิก
46 65-07-13 ภาพกิจกรรมการตกแต่งเทียนพรรษา คลิก
47 65-07-20 ผบ ตรวจโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครั้งที่ 1 คลิก
48 65-07-27 วันภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก
49 65-08-02 วีดีโอติวคณิตศาสตร์ คลิก
50 65-08-04 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ม.ต้น คลิก
51 65-08-05 คลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ 3 คลิก
52 65-08-05 ตักบาตร คลิก
53 65-08-05 ทุนปัจจัยพื้นฐาน คลิก
54 65-08-05 ลูกเสือจิตอาสา คลิก
55 65-08-11 บริจาคโลหิต คลิก
56 65-08-13 ติวคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ คลิก
57 65-08-23 รูปรวม LS สายชั้น ม.2 คลิก
58 65-08-25 กิจกรรมพี่สอนน้อง ปีการศึกษา 2565 คลิก
59   คลิก
60   คลิก
61   คลิก
62   คลิก
63   คลิก
64   คลิก
65   คลิก
66   คลิก
67   คลิก
68   คลิก
69   คลิก
70   คลิก
71   คลิก
72   คลิก
73   คลิก
74   คลิก
75   คลิก
76   คลิก
77   คลิก
78   คลิก
79   คลิก
80   คลิก
81   คลิก