แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: หลักสูตร MSc (ม.4.1-4.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.4.4-4.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.4.7-4.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร MEC (ม.4.14-4.15) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: หลักสูตร MSc (ม.5.1-5.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.5.4-5.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.5.7-5.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร MEC (ม.5.14-5.15) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
: หลักสูตร MSc (ม.6.1-6.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.6.4-6.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.6.7-6.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร MEC (ม.6.14-6.16) ดาวน์โหลด

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.