แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2/2561

แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

——————————————————————-

|| ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด

 

|| ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร Msc ดาวน์โหลด
หลักสูตร Esc ดาวน์โหลด
หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
หลักสูตร ME Plus ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร Msc ดาวน์โหลด
หลักสูตร Esc ดาวน์โหลด
หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
หลักสูตร ME Plus ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร Msc ดาวน์โหลด
หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
หลักสูตร ME Plus ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

  • กำหนดการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.