:: เพลงประจำโรงเรียน

1. เพลง มาร์ชเทศบาล 6    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง :  พัชฏ์ เลิศวิริยะสกุลชัย
ทำนอง :  มัคเมษฐ์ หลวงจันทร์
ขับร้อง :  เกศรินทร์ วงค์ชื่น,ธัญญารัตน์ คำภีระ,นที วงศ์ปินตา, ครองศักด์ พิมพ์สวรรค์

2. เพลง รั้วฟ้า – ขาว    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)   
เนื้อร้อง-ทำนอง :  ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์
ขับร้อง  : เกศรินทร์ วงค์ชื่น,ธัญญารัตน์ คำภีระ,นที วงศ์ปินตา, ครองศักด์ พิมพ์สวรรค์

3. เพลง ขวัญเจ้าเอย    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)   
เนื้อร้อง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ทำนอง :  ไกลสิทธิ์ พิรุณ
ขับร้อง :  นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์

4. เพลง เวลาวารี    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง-ทำนอง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ขับร้อง :  เกศรินทร์ วงค์ชื่์น

5. เพลง บ้านของเรา    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง-ทำนอง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ขับร้อง :  ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์

6. เพลง แสงแห่งปัญญา    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)   
เนื้อร้อง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ทำนอง :  ไกลสิทธิ์ พิรุณ
ขับร้อง :  นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์

7. เพลง รื่นรมย์    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง-ทำนอง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ขับร้อง :  เกศรินทร์ วงค์ชื่น,ธัญญารัตน์ คำภีระ,นที วงศ์ปินตา, ครองศักด์ พิมพ์สวรรค์

8. เพลง พญาสัตบรรณ    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ทำนอง :  ไกลสิทธิ์ พิรุณ
ขับร้อง :  นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์

9. เพลง ร้อยรัก ท.หก    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ทำนอง :  ไกลสิทธิ์ พิรุณ
ขับร้อง :  เกศรินทร์ วงค์ชื่น,ธัญญารัตน์ คำภีระ,นที วงศ์ปินตา, ครองศักด์ พิมพ์สวรรค์

10. เพลง สายสัมพันธ์    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)  
เนื้อร้อง :  พัชรวัลย์ ด่านพินิจ
ทำนอง :  ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์
ขับร้อง :  เกศรินทร์ วงค์ชื่น,ธัญญารัตน์ คำภีระเนื้อ

11. เพลง อาลัยฟ้าขาว    (เนื้อเพลง, ฟังเพลง)   
เนื้อร้อง-ทำนอง :  ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์
ขับร้อง :  ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์