มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 และการแข่งขัน KidBright Coding & AI Simulator Online ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 (จาก 297 ทีมทั่วประเทศ) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 และการแข่งขัน KidBright Coding & AI Simulator Online ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 (จาก 297 ทีมทั่วประเทศ) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.