พิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา และกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทำพิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.