ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ณ ห้องพญาสัตบรรณ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.