ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อน้อมจิตวันทา บูชาครู แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับนักเรียนสืบไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปเพิ่มเติมพิธีไหว้ครูชั้นม.1-ม.6 :https://drive.google.com/drive/folders/1msAHP0ttKUwmq-xhO2Jh_Wb0HnbMUHTE?usp=drive_link
รูปเพิ่มเติมพิธีไหว้ครูชั้นม.4-ม.5 :https://drive.google.com/drive/folders/1JoC-iv53MpA8K6KA8JDkZFDn2sxTBVHM?usp=drive_link
รูปเพิ่มเติมพิธีไหว้ครูชั้นม.2-ม.3 :https://drive.google.com/drive/folders/1huFXrvfGc58sL5I0pNBFnJbmnNDoErtn?usp=sharing

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.