ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตอุษา ขันทอง และอาจารย์ ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตอุษา ขันทอง และอาจารย์ ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมพญามังราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.