ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1AqF-pYqwCqLAEgCBFFZ95gn6w5jUlrQs?usp=share_link

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.