ผู้บริหาร ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.