ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนฉือจี้ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนฉือจี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนนทภัทร ประวีณชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฉือจี้ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/1aSUIe_O7byUhUcAe0vy5ee44iwa_9aUj?usp=share_link

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.