ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมพญามังราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.