ผู้บริหารและคณะครู กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันระพี นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ”กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา”

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันระพี นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ”กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา” จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ณ สวนรุกชาติโป่งสลี จังหวัดเชียงรายและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดดาวเดือน CRMS 6 The Next Gen 2023 ณ หอประชุมพญามังราย