ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

This image has an empty alt attribute; its file name is w2562-1024x192.jpg

บัดนี้ การคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด

สำหรับผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.