ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน, พนักงานรักษาความสะอาด, แม่ครัว และนักการภารโรง และแม่ครัว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง
มารายงานตัวในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.