ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ณ อาคารจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.