ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ โรงยิม แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก