ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
รอบสอบ: วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: ศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตึก 4 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ติดต่อเพิ่มเติม : คลิก

Announcement of Examinee Name List for TOFEL ITP
Test Date: July 31, 2021
Time: 08.30-12.00
Venue: Chiang Rai Municipality School 6 Testing Center, 4th Building 1st Floor, CRMS6 (High School)

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.