ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by