นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปเพิ่มเติมกิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 1 ม.ปลาย :https://drive.google.com/drive/folders/1EjHWVAK_EVRFZ_B2W0Y9prZrp0RrZJPq?usp=share_link

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.