นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียนความ จากการเข้าชมโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ และเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษาวิชาทหาร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียนความ จากการเข้าชมโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ และเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษาวิชาทหาร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.