นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานกิจการนักเรียน และนายสมยศ สุภาษี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานกิจการนักเรียน และนายสมยศ สุภาษี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย


รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1R103RhOq_fDVHNfkblKdnC9t_f14q78D?usp=sharing

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.