นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน และนายสมยศ สุภาษี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการจัดการเรียนรู้กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน และนายสมยศ สุภาษี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการจัดการเรียนรู้กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.