นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.