นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครูกลุ่ม​สาระ​การ​เรียนรู้​วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมโครงส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมพรรณพฤษา การเดินทางและการกู้โลก ผีเสื้อ อัญมณีแห่งป่า และศิลปะจากป่า จิตวิญญาณจากดอยสู่เมือง โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพดอยสะเก็น

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครูกลุ่ม​สาระ​การ​เรียนรู้​วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมโครงส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมพรรณพฤษา การเดินทางและการกู้โลก ผีเสื้อ อัญมณีแห่งป่า และศิลปะจากป่า จิตวิญญาณจากดอยสู่เมือง โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพดอยสะเก็น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.