นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ม.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาหาร และฝึกกางเต็นท์ เพื่อสร้างที่พักชาวค่าย เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ม.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาหาร และฝึกกางเต็นท์ เพื่อสร้างที่พักชาวค่าย เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.