นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายงานคุณธรรม และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีผ่านกระบวนการโครงงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายงานคุณธรรม และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีผ่านกระบวนการโครงงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.