นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกพรรคที่จะเข้ามาทำหน้าที่สภานักเรียนต่อไป ณ ลานกิจกรรมสภานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกพรรคที่จะเข้ามาทำหน้าที่สภานักเรียนต่อไป ณ ลานกิจกรรมสภานักเรียน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.