นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร ที่ร่วมตกแต่งรถขบวนแห่กระทงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร ที่ร่วมตกแต่งรถขบวนแห่กระทงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น