นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเจียระไนเพชร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ และผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเจียระไนเพชร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ และผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.