นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้ได้มีการแสดงเชิดสิงห์โต โดยความอนุเคราะห์จากคณะมนุยศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ หอประชุมพญามังราย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้ได้มีการแสดงเชิดสิงห์โต โดยความอนุเคราะห์จากคณะมนุยศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ หอประชุมพญามังราย

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1J8utXKT_DCQ5fsOlXDnY-ey5bL2uVZy8?usp=share_link

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.