นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ คณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดร่องเสือเต้น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุจอมทอง วัดร่องขุ่น และสวนตุง

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ คณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดร่องเสือเต้น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุจอมทอง วัดร่องขุ่น และสวนตุง

รูปเพิ่มเติม :: https://drive.google.com/drive/folders/1MFMFv7AeFwCudllvzdiaHFsyCGnKH41n?usp=sharing

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.