นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารทั่วไป พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารทั่วไป พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.