นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าที่จะแสดงออก โดยมีการแสดงด้านวิทยาศาสตร์ Science Show การแสดงร้องเพลง และการแสดง Cover Dance ณ กาดดอยสะเก็น

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าที่จะแสดงออก โดยมีการแสดงด้านวิทยาศาสตร์ Science Show การแสดงร้องเพลง และการแสดง Cover Dance ณ กาดดอยสะเก็น

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1izbnOOOxSBWPAAa_43MthQTPQs0pDBBv?usp=share_link