นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ประจำปี 2565 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ประจำปี 2565 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย