นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “เชียงรายนครแห่งการศึกษา ก้าวหน้าวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธาน กล่าวเปิดพิธี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “เชียงรายนครแห่งการศึกษา ก้าวหน้าวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธาน กล่าวเปิดพิธี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม